Privacy Policy

  1. Voorwaarden

Door deze website te bezoeken, gaat u ermee akkoord gebonden te zijn aan de gebruiksvoorwaarden van deze website, de toepasselijke wet- en regelgeving en de naleving ervan. Als u het niet eens bent met een van de vermelde voorwaarden en bepalingen, is het u verboden deze site te gebruiken of te openen. Het materiaal op deze site is beveiligd door de relevante copyright- en handelsmerkwetgeving.

 

  1. Licentie gebruiken

Het is toegestaan ​​om tijdelijk één duplicaat van de materialen (data of programmering) op de site van SMS Opleidingscentrum te downloaden voor individueel en niet-zakelijk gebruik. Dit is slechts een vergunning van een licentie en geen uitwisseling van titel, en onder deze vergunning mag u niet:

de materialen wijzigen of kopiëren;

de materialen gebruiken voor commercieel gebruik of voor een openbare presentatie (zakelijk of niet-zakelijk);

proberen om enig product of materiaal op de site van SMS Opleidingscentrum te decompileren of opnieuw op te bouwen;

alle auteursrechten of andere beperkende documentatie van de materialen verwijderen; of

de materialen overdragen aan iemand anders of zelfs de materialen “spiegelen” op een andere server.

Deze vergunning kan bijgevolg worden beëindigd als u een van deze beperkingen negeert en kan worden beëindigd door SMS Opleidingscentrum wanneer dat nodig is. Na beëindiging van de vergunning of wanneer uw kijkvergunning is beëindigd, moet u alle gedownloade materialen in uw eigendom vernietigen, zowel in elektronische als in gedrukte vorm.

  1. Disclaimer:

De materialen op de site van SMS Opleidingscentrum worden weergegeven “zoals ze zijn”. SMS Opleidingscentrum geeft geen garanties, gecommuniceerd of gesuggereerd, en doet dus afstand van en vernietigt elke andere garantie, inclusief zonder enige belemmering, afgeleide garanties of staten van verkoopbaarheid, geschiktheid om een ​​specifieke reden, of niet-aantasting van gelicentieerd eigendom of andere inbreuk op rechten. Verder geeft SMS Opleidingscentrum geen garantie of verklaringen met betrekking tot de nauwkeurigheid, waarschijnlijke resultaten of onwrikbare kwaliteit van het gebruik van de materialen op haar internetsite of in het algemeen identificatie met dergelijke materialen of op enige bestemmingen verbonden met deze website.

  1. Beperkingen

In geen geval mag SMS Opleidingscentrum of haar leveranciers worden blootgesteld aan enige schade (telling, zonder beperking, schade voor verlies van informatie of voordeel, of vanwege zakelijke inmenging) die voortvloeit uit het gebruik of de onmacht om de materialen op de internetpagina van SMS Opleidingscentrum te gebruiken , ongeacht de mogelijkheid dat SMS Opleidingscentrum of een door SMS Opleidingscentrum erkend vertegenwoordiger mondeling of schriftelijk op de hoogte is gesteld van de kans op dergelijke schade. Aangezien een paar doeleinden geen beperkingen op afgeleide garanties of belemmeringen van verplichting voor gewichtige of toevallige schade toelaten, kunnen deze beperkingen voor u geen verschil maken.

 

  1. Wijzigingen en fouten

Het materiaal dat op de site van SMS Opleidingscentrum verschijnt, kan typografische of fotografische fouten bevatten. SMS Opleidingscentrum garandeert niet dat de materialen op haar site exact, volledig of actueel zijn. SMS Opleidingscentrum kan op elk moment zonder voorafgaande kennisgeving verbeteringen aanbrengen aan de materialen op haar site. SMS Opleidingscentrum spant zich dan weer niet in om de materialen bij te werken.

 

  1. Koppelingen

SMS Opleidingscentrum heeft de meeste websites of links die op haar website zijn aangesloten niet gecontroleerd en is niet verantwoordelijk voor de inhoud van dergelijke gekoppelde webpagina’s. Het opnemen van een verbinding impliceert geen ondersteuning door SMS Opleidingscentrum van de site. Het gebruik van een dergelijke verbonden site is op eigen risico van de gebruiker.

 

  1. Wijzigingen in de gebruiksvoorwaarden van de site

SMS Opleidingscentrum kan deze gebruiksvoorwaarden voor haar website altijd en zonder kennisgeving bijwerken. Door gebruik te maken van deze site stemt u ermee in gebonden te zijn aan de dan geldende vorm van deze gebruiksvoorwaarden.

 

  1. Toepasselijk recht

Elk geval dat zich identificeert met de site van SMS Opleidingscentrum moet worden beheerd door de wetten van het land van Nederland SMS Opleidingscentrum State, ongeacht de inhoud van de wettelijke bepalingen.

 

Algemene voorwaarden die van toepassing zijn op het gebruik van een website.

 

Privacybeleid

Uw privacy is van cruciaal belang voor ons. Evenzo hebben we dit beleid opgebouwd met als einddoel dat u moet zien hoe we individuele gegevens verzamelen, gebruiken, doorgeven en onthullen en gebruiken. De volgende blauwdrukken geven ons privacybeleid weer.

 

Voor of op het moment dat persoonlijke informatie wordt verzameld, zullen we de doeleinden identificeren waarvoor informatie wordt verzameld.

We zullen individuele gegevens enkelvoudig verzamelen en gebruiken om aan de door ons aangegeven redenen te voldoen en voor andere goede doeleinden, tenzij we de toestemming krijgen van de betrokken persoon of zoals vereist door de wet.

We zullen alleen individuele gegevens zo lang bewaren als essentieel voor de tevredenheid van die redenen.

We zullen individuele gegevens verzamelen met wettelijke en redelijke middelen en, indien passend, met de informatie of instemming van de betrokken persoon.

Persoonlijke informatie zou moeten

 

Contact

Locatie:  Slotermeerlaan 69 B3,  1064 HA Amsterdam

Telefoon /WhatsApp:  +31 6 42 22 12 27

Email: info@smsopleidingscentrum.nl

Openingstijden (alleen op afspraak):

Maandag t/m zaterdag: 10:00 – 20:00

 

×